Styrelsen

Peter Nyström
Peter Nyström

Jessica Käck Karlsson
Jessica Käck Karlsson

Håkan Lööf
Håkan Lööf

Håkan Johansson
Håkan Johansson

Maria Skogsberg
Maria Skogsberg

Johan Höög
Johan Höög

Styrelsemedlem och info-/webbansvarig