Fotoorienteringen 2023

  • 1 jun 2023

image: Fotoorienteringen 2023

Välkommen till Mariestads FK:s fotoorientering i Mariestads centrum under tiden 15 maj – 31 oktober 2023.

Du kan här ladda hem en karta över Mariestads centrum. Skalan är 1:5000.
På kartan finns det 27 kontroller inritade och andra sidan har 27 bilder, där varje bild har en bokstav A-Ä.
Din uppgift blir att besöka kontrollerna och avgöra vilken bild som stämmer överens med just den kontrollen.

I svarstalongen under kartan skriver du i den bokstav som du anser hör till respektive kontroll. Senast den 15 november lämnar du in svarstalongen till Medborgarkontoret eller till Snapens Friluftsgård.

Priser kommer att lottas ut. Lycka till!

Ladda hem din karta och bilder här.